Reference

Libverda Děčín – Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse

Vybavení praktické cvičebny zpracování zemědělských produktů na Libverdě.

Městská správa sociálních služeb v Mostě

Pásový dopravník k přepravě jídel.

ÚSP Kytlice – Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice

Obnova kuchyňského zařízení.

Městská správa sociálních služeb v Mostě

Vícenádržová pásová myčka Winterhalter MTF 4-3700 MMMM.